Bóng đèn D65 trong tủ so màu

Bóng đèn d65 dùng trong tủ so màu của hãng Phillip, Verivide. Gretag Macbeth. Bóng đèn có nhiệt độ màu 6500K, công suất 18W và tuổi thọ 2000 giờ