Bóng đèn D50 cho tủ so màu và hệ thống máng đèn so màu

Bóng đèn D50 so màu trong các lĩnh vực như sơn, mực in, may mặc,….

Bóng đèn D50 tạo nên một không gian chuẩn cho màu sắc của mẫu được hiển thị rõ ràng và chi tiết, qua đó có thể khắc phục được các lỗi về màu khi in ấn, sơn phủ hoặc may mặc