Color Tools

Có rất nhiều lý thuyết và thông tin thực tế để thực sự hiểu màu sắc nào phù hợp nhất với nhau và tại sao. Nhưng khi nói đến nhiệm vụ thực tế là chọn màu sắc trong khi bạn thiết kế, thì luôn có một công cụ tuyệt vời để giúp bạn thực sự thực hiện công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng.

May mắn thay, có một số công cụ để giúp bạn tìm và chọn màu sắc cho thiết kế của bạn.

Màu Adobe
Một trong những công cụ màu yêu thích của tôi để sử dụng trong khi tôi đang thiết kế bất cứ thứ gì – cho dù đó là đồ họa thông tin hay chỉ là biểu đồ hình tròn – là Adobe Color (trước đây là Adobe Kuler).

Công cụ trực tuyến miễn phí này cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các bảng màu dựa trên các cấu trúc màu đã được giải thích trước đó trong bài đăng này. Khi bạn đã chọn các màu trong lược đồ bạn muốn, bạn có thể sao chép và dán mã HEX hoặc RGB vào bất kỳ chương trình nào bạn đang sử dụng.

Nó cũng có hàng trăm phối màu hàng đầu để bạn khám phá và sử dụng trong các thiết kế của riêng bạn. Nếu bạn là người dùng Adobe, bạn có thể dễ dàng lưu chủ đề vào tài khoản của mình.

Color wheel on dashboard of Adobe Color

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *