Preset Color Guides

Nếu bạn không phải là người dùng Adobe, có lẽ bạn đã sử dụng các sản phẩm Microsoft Office ít nhất một lần. Tất cả các sản phẩm Office đều có các màu đặt sẵn mà bạn có thể sử dụng và chơi xung quanh để tạo các bảng màu. PowerPoint cũng có số lượng cài đặt trước sơ đồ màu mà bạn có thể sử dụng để lấy cảm hứng cho các thiết kế của mình.

Vị trí phối màu được đặt trong PowerPoint sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn sử dụng, nhưng khi bạn tìm thấy “chủ đề” màu của tài liệu, bạn có thể mở tùy chọn và tìm mã RGB và HEX cho màu được sử dụng.

Sau đó, bạn có thể sao chép và dán các mã đó sẽ được sử dụng trong bất kỳ chương trình nào bạn đang sử dụng để thực hiện công việc thiết kế của mình.

Color swatches and meters in PowerPoint

Có rất nhiều lý thuyết trong bài viết này, tôi biết. Nhưng khi nói đến việc chọn màu sắc, việc hiểu lý thuyết đằng sau màu sắc có thể làm nên điều kỳ diệu cho cách bạn thực sự sử dụng màu sắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *