Cốc đo độ nhớt – Zahncup

Cốc đo độ nhớt được sử dụng trong việc đo độ nhớt của các sản phẩm ngành sơn và mực in, cốc đo độ nhớt cho giá trị chính xác do thiết kế với độ chi tiết cao