Bóng đèn halogen Philips 7158 24V 150W 50h

  • Bóng đèn halogen Philips 7158 24V 150W 50h được sử dụng chủ yếu trong kính hiển vi của nhiều khác khác nhau, và trong các đèn mổ.
  • Bóng đèn halogen Philips 7158 24V 150W 50h dùng cho nhiều dòng kính hiên vi phổ biến trên thị trường
  • Bóng đèn halogen Philips 7158 24V 150W 50h thích hợp với nhiều loại kính hiển vi từ cũ tới hiện đại