Bóng đèn CWF so màu GE 68852 – F32T8/SPX41/ECO2

  • Bóng đèn CWF có chức năng mô phỏng ánh sáng mặt trời tại một điều kiện sáng nhất định là thời khắc sáng sớm, khi đó nhiệt độ màu đạt đến 4100 độ Kenvin
  • Bóng đèn CWF có cường độ sáng là 2850 lm, do đó mẫu được chiếu sáng với cường độ sáng vừa phải và thích hợp, không làm ảnh hướng đến người sử dụng mà nguồn sáng vẫn chuẩn nhất có thể
  • Bóng đèn CWF được sản xuất theo công nghệ đèn huỳnh quang, thân thiện với môi trường và dễ tái chế trong sản xuất