Quạt màu Pantone Formula Guide Coated & Uncoated GP1601N

Quạt màu Pantone GP1601N là loại thẻ màu cơ bản nhất của Pantone được sử dụng trong các lĩnh vực màu chuẩn như sơn, may mặc, in ấn, da giày,…