Cốc đo độ nhớt các sản phẩm ngành sơn và mực in

Cốc đo độ nhớt được phát triển theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, qua đó cung cấp khả năng đáp ứng cao cho các mẫu khác nhau, các tiêu chuẩn chất lượng hoặc tiêu chuẩn ngành khác nhau. Điều này là để người sử dụng có thể tuỳ chọn trong việc phát triển các sản phẩm cũng như nghiên cứu trong thí nghiệm