Bàn cân chuyên dụng cho cân phân tích, cân kỹ thuật