bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 15L -40°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến -40°C với thể tích 15L. Với các bộ điều khiển khác nhau giúp cho việc đa dạng hóa sử dụng, độ tin cậy cho kiểm soát nhiệt độ trong các ứng dụng phòng thí nghiệm là rất cao.