bể điều nhiệt tuần hoàn nóng 10L, +10°C-150°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến Ambient +10°C- 150°C với thể tích 10L. Bridge điều khiển của bể điều nhiệt tuần hoàn nóng dòng thép không gỉ bể mở thuộc về an toàn trên các bể chứa bằng thép không gỉ dạng sâu, nhưng có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh bể. Bể rộng thuộc kiểu mở cung cấp sẵn sàng tiếp cận mẫu và nắp bể điều nhiệt tuần hoàn nóng này được cải thiện sự ổn định.