CÂN 1 SỐ LẺ 3kg

cân 1 số lẻ model HCB 3001 3kg thuộc dòng cân dễ mang vát với kích thước nhỏ gọn giúp cho người kỹ thuật đi thị trường có thể cân chính xác đến 2 số lẻ.