CÂN KỸ THUẬT 1 SỐ LẺ

Cân kỹ thuật 1 số lẻ của hãng Adam là dòng cân dùng trong phòng thí nghiệm hoặc đo các vật dụng nhỏ, hóa chất nhỏ đòi hỏi độ chính xác tương đối.

CB501