cân phân tích 2 số lẻ adam 6000g

Với độ chính xác này, cân phân tích 2 số lẻ adam dòng PGW đi kèm với các bộ lọc điều chỉnh, vận hành thân thiện, outs in GLP, hiệu chuẩn nội bộ và bên ngoài, một đĩa cân bằng thép không gỉ lớn và một màn hình backlit lớn với văn bản nhắc nhở kép.