cân phân tích 4 số lẻ adam 120g

Tốc độ, hiệu suất, Giá trị chính xác cao là những gì mà dòng cân phân tích 4 số lẻ PW đáp ứng. Sản phẩm này đi kèm với các bộ lọc điều chỉnh, vận hành thân thiện, outs in GLP, hiệu chuẩn nội bộ và bên ngoài, một đĩa cân bằng thép không gỉ lớn và một màn hình backlit lớn với bản nhắc nhở kép.