cân phân tích 4 số lẻ MS204TS 220g/0.1mg

cân phân tích 4 số lẻ MS204TS do Mettler-Toledo sản xuất cho phép cân phân tích mẫu 220g/0.1mg với giao diện trực quan người dùng, độ bền cao.