cân treo 5 tấn

cân treo loại 5 tấn cho phép ứng dụng cân trọng lượng các sản phẩm yêu cầu dùng đến móc treo. Thiết bị có độ chính xác và độ bền tốt được ứng dụng nhiều