chiller giải nhiệt nước 5° to 35°C, 1.5-3HP

chiller giải nhiệt nước của hãng Polyscience USA cho phép giải nhiệt từ  5° to 35°C với công suất giải nhiệt từ 1.5 – 3HP, cho độ chính xác nhiệt độ cao