máy đo độ nhớt cơ RVT

máy đo độ nhớt dạng cơ dòng model RVT của hãng Brookfield hiển thị chỉ số nhớt thấp dạng cơ. Thiết bị là tiết kiệm và tiện lợi cho doanh nghiệp mới mở.