máy đo ph eutech để bàn pH2700

máy đo ph eutech ph2700 có màn hình hiển thị rất lớn các phông chữ lớn; người dùng có thể dễ dàng đọc kết quả trên màn hình hiển thị và nhiều thông số.