máy đo nồng độ clo dư

Hãng Eutech phát triển dòng sản phẩm ứng dụng trong phòng thí nghiệm chuyên đo các chỉ tiêu như Chlorine (tự do và tổng), Cyanuric Acid, pH, Chlorine Dioxide, Bromine và Ozone một cách nhanh chóng, chính xác cao, lặp lại ổn định. Thiết bị đo dễ dàng để sử dụng vì đơn giản, giao diện người dùng trực quan và trực tiếp.