máy đo độ bền đâm thủng giấy carton

Dòng máy đo độ bền đâm thủng được sản xuất bởi hãng Pnshar với dòng model PN-PRT48. Máy ứng dụng cho kiểm tra độ bền lực đâm thủng cho các loại bìa carton như thùng carton gợn sóng. Đồng thời, máy được thiết kế với chức năng của hàm. Lực đâm thủng là năng lượng của thùng carton sản xuất được tái dùng, kiểm tra động năng của thùng khi bị dao động.