máy đo độ hấp thụ cobb

máy đo độ hấp thụ cobb của Pnshar được ứng dụng để đo sự hấp thụ nước bề mặt giấy, giấy carton, carton gợn sóng. Máy đáp ứng tiêu chuẩn ISO535, GB/T1540