máy đo độ nén vòng nén cạnh PN-CT300B

máy đo độ nén vòng nén cạnh của hãng Pnshar chuyên đo các chỉ tiêu Ring Crush Test (RCT), Edge Crush Test (ECT), Flat Crush Test (FCT), Pin Adhesion Test(PAT), Concora Medium Test(CMT). Máy đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3035, ISO 3073, ISO 7263, GB/T 2679.8,GB/T 6546-1998,GB/T 6548, GB/T 2679