máy đo lực nén ống giấy PN-CT500A

Dòng máy đo lực nén ống giấy là máy chuyên kiểm tra cường độ nén của vật liệu cần thí nghiệm, chủ yếu áp dụng với các mẫu có kích thước nhỏ hơn 300mm; ví dụ như các loại ống công nghiệp giấy, sợi hóa ống giấy, gói cartoning và các loại đồ chứa nhỏ hoặc dạng tổ ong để kiểm tra cường độ nén, phát hiện biến dạng, nhưng cũng có thể là các loại giấy bìa ống RCT, ECT, FCT,PAT và CMT.