máy kiểm tra độ rò rỉ khí bao bì

máy kiểm tra độ rò rỉ khí bao bì MFY-01 Labthink được thiết kế kiểm tra rò rỉ bao bì cho thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, các sản phẩm hóa chất hàng ngày