Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 3.37kg/cm2