tủ so màu bao bì

Tủ so màu bao bì SBG-80 D65/A được trang bị hai nguồn ánh sáng và bao gồm các siêu ống D6500 ánh sáng màu vẽ, Một đèn vonfram làm nguồn ánh sáng và thiết kế chính xác hệ thống downlight. Tủ so màu này đúng phù hợp với các điều kiện đánh giá màu sắc và so sánh có chỉ tiêu liên quan của CIE và yêu cầu CY3-91. Nó được thiết kế để có thể đánh giá màu sắc cả ngày và so sánh của ngành công nghiệp về in, sơn, mực in, nhựa, nhuộm và hoàn thiện hơn,vv