cốc đo độ nhớt Sheen Flow cup

cốc đo độ nhớt sheen dòng 404/2, 404/4, 404/6, 404/8 thực hiện theo phương pháp đo độ nhớt theo tiêu chuẩn DIN 53211. Thiết có độ chính xác cao và bền bỉ.