cốc đo độ nhớt sheen Zahn cup 405

cốc đo độ nhớt sheen gồm 5 loại cốc: zahn cup 405/1, zahn cup 405/2, zahn cup 405/3, zahn cup 405/4, zahn cup 405/5. Cho phép tiết kiệm chi phí thí nghiệm