máy đo độ bóng bề mặt góc 20/60/85º

Dòng máy đo độ bóng bề mặt góc 20/60/85º được thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng và phù hợp với với đo độ bóng các bề mặt phẳng. Các góc 60º được sử dụng như thang đo phổ thông tiêu chuẩn cho độ bóng. Khi đo mẫu ở độ bóng cao thì người sử dụng sẽ dùng góc 20º để xác định chính xác hơn và góc 85º cho mẫu có độ bóng thấp hay gọi là đo độ nhám bề mặt.