Máy đo độ bóng 1 góc và 3 góc 20/60/85°

Máy đo độ bóng sheen 3 góc 20/60/85° có thể đo từ độ mờ đến độ bóng cao phù hợp các loại tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu có thể được đo lường riêng mỗi góc hoặc 2 hoặc đồng thời 3 góc tùy ý người dùng. Kết quả sau khi đo có thể được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng của máy