thước đo độ dày màng sơn ướt REF 1150

thước đo độ dày màng sơn ướt REF 1150 giúp xác định độ dày của màng sơn cuối cùng mà không làm mất thời gian và tốn nguyên liệu cũng như chất liệu sản phẩm