test đo clo (Chlorine)

test đo clo (chlorine) của hãng Sera cho phép xác định nồng độ clo trong nước để từ đó điều chỉnh liều lượng clo sao cho phù hợp với môi trường sinh trưởng