test no2 (nitrite)

test no2 (Nitrite) trong ao hồ cho phép người nông dân nhanh chóng xác định độ độc của nitrite để từ đó có những biện pháp nhanh chóng giảm thiểu độ độc.