máy đo ph đất và độ ẩm đất DM-15

máy đo ph đất và độ ẩm đất model DM-15 dùng chuyên đo ph đất trong nông nghiệp. Từ đó, xác định độ ph đất và có biện pháp kịp thời ổn định ph đất.