Thước xám Grey Scale trong ngành may mặc

Thước xám được thiết kế với độ chính xác về màu cao, cung cấp khả năng sử dụng linh hoạt cho các điều kiện làm việc trong ngành may mặc, ngành sơn, mực in, nhuôm…