Vải đa sợi cho kiểm tra chất lượng vải

Vải đa sợi được sử dụng cho các kiểm tra trong ngành vải, may mặc. Với khả năng đáp ứng cao cho nhiều model của nhiều hãng khác nhau và độ bền được chấp thuận trong diện rộng.