Bóng đèn U30 cho tủ so màu – hãng Philips

  • Bóng đèn U30 có chức năng mô phỏng ánh sáng mặt trời tại một điều kiện sáng nhất định là thời khắc sáng sớm, khi đó nhiệt độ màu đạt đến 3000 độ Kenvin
  • Bóng đèn U30 được sản xuất theo công nghệ đèn huỳnh quang, thân thiện với môi trường và dễ tái chế trong sản xuất