Bóng đèn U35 so màu – Hãng GE

  • Bóng đèn U35 có chức năng mô phỏng ánh sáng mặt trời tại một điều kiện sáng nhất định là thời khắc sáng sớm, khi đó nhiệt độ màu đạt đến 3500 độ Kenvin
  • Bóng đèn U35 được sản xuất theo công nghệ đèn huỳnh quang, thân thiện với môi trường và dễ tái chế trong sản xuất