Dao cắt mẫu vải, dao cắt mẫu giấy trong thử nghiệm

dao cắt mẫu vải và dao cắt mẫu giấy được thiết kế cho việc cắt các mẫu vải cũng như mẫu giấy với độ chính xác về kích thước cao. Qua đó người sử dụng có thể dễ dàng thao tác kiểm tra các chỉ tiêu đo như độ thấm nước, độ bền xé, độ bền co,…

Danh mục: