Tấm cao su cho máy đo độ bục

Tấm cao su cho máy đo độ bục  được sử dụng để kiểm tra độ bục của các mẫu giấy của  máy đo độ bục trong ngành giấy

Tấm cao su đo độ bục và màng nhôm chuẩn cho máy đo độ bục được thiết kế với khả năng chịu được áp lực của dầu Glycerol trong máy đo độ bục

Danh mục: