Dầu Glycerol sử dụng cho các loại máy đo độ bục

Dầu glycerol được sử dụng cho các máy đo độ bục với áp lực thấp hoặc áp lực cao, dầu glycerol được bơm dưới màng cao su chuẩn để đo độ bục của mẫu giấy

Danh mục: