bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn 7L -40°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến -40°C. Với các bộ điều khiển khác nhau giúp cho việc đa dạng hóa sử dụng, độ tin cậy cho kiểm soát nhiệt độ trong các ứng dụng phòng thí nghiệm là rất cao.