CÂN ĐIỆN TỬ 2 SỐ LẺ 1kg5

cân 2 số lẻ model HCB 1502 thuộc dòng cân dễ mang vát với kích thước nhỏ gọn giúp cho người kỹ thuật đi thị trường có thể cân chính xác đến 2 số lẻ.