cân móc treo 300kg

cân móc treo 300kg Adam có hiển thị dễ đọc và có thể thích ứng cho các môi trường khác nhau. Móc có thể xoay 360 độ và có thể hiệu chỉnh từ bên ngoài