máy cất nước 1 lần boeco

máy cất nước 1 lần hoạt động dựa trên nguyên tắc chưng cất nước phổ thông làm sôi để nước bốc hơi sau đó cho ngưng tụ lại bằng hệ thống lạnh.