máy đo sức căng bề mặt Dunouy Ring

Dòng máy đo sức căng bề mặt dst-30/dst-60 là một máy đo sức căng bề mặt một cách tỉ mỉ (với màn hình LCD kỹ thuật số) để đo sức căng bề mặt (Liquid-vapor) và  sức căng màng ngăn (interface tensions(Liquid-Liquid)) bằng cách sử dụng hai phương pháp Dunouy Ring và Wilhelmy Plate