cốc đo độ nhớt Sheen series 417

cốc đo độ nhớt dòng 417/3-No3, 417/4-No4, 417/5-No5, 417/6-No6, 417/8-No8 theo tiêu chuẩn BS EN ISO 2431 (ASTM 5125, DIN 53211, NFT 30-070, JIS K 5600-2-2) cho độ chính xác cao, bền bỉ